Voor advies of second opinion: uurtarief (ook reistijd):
€ 60 en € 0,30/km.

vanaf 1 januari 2012:
De komende jaren wil ik via de stichting SteunJeClub.nl een maatschappelijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en continuïteit van het verenigingsleven. Ik verwijs verder graag naar www.steunjeclub.nl en www.steunjeclub.wordpress.com .

De inschrijving van mijn adviesbureau Bittink.nl bij de KvK is beëindigd.

Wel wil ik mijn specifieke kennis op het gebied van ‘communicatie & sponsoring’ nog aanbieden aan het bedrijfsleven, maar de opbrengsten gaan vanaf heden volledig naar de stichting SteunJeClub.nl (ideële doelstelling).

Hartelijk dank voor het door u gestelde vertrouwen. Hopelijk maakt u daar ook in de nabije toekomst nog gebruik van, maar dan in de wetenschap dat facturering plaats vindt door de stichting SteunJeClub.nl en dat die omzet aangewend wordt voor de ontwikkeling van activiteiten door de stichting ter ondersteuning van het verenigingsleven.

communicatie – sponsoring - marketing

Kiest u voor een planmatige aanpak van sponsoring, resultaatgericht? Gaat uw voorkeur uit naar een pro actieve benadering? Kent u de mogelijkheden in de markt? Enig idee van gangbare tarieven? Bekend met fiscaal en juridische aspecten?

Het is zinvol om af en toe eens even te sparren, om feeling te houden met ontwikkelingen in het specialistisch werkveld ‘communicatie – sponsoring – marketing’. Maar ook om uw sponsorprojecten te bespreken op ‘beoogde effecten’. Want wat wilt u via sponsoring bereiken? Hoe realiseert u een optimaal rendement uit uw investering in sponsoring? Laat u geen kansen liggen? Bent u voldoende alert op afbreukrisico’s? Heeft u belangstelling voor sponsoring van bijv. een betaald voetbal organisatie of een schaatsteam, informatie nodig, maar wilt u uw mogelijke interesse nog even geheim houden? Uw ambities op haalbaarheid laten onderzoeken?

  • Uw naamsbekendheid vergroten ?
  • Relaties binden ?
  • Werken aan uw imago ?
  • Medewerkers motiveren?
  • De verkoop stimuleren ?
  • Maatschappelijke betrokkenheid tonen ?
  • Een bedrijfsevenement organiseren ?
  • Return on investment ?
  • Effectmeting ?

Sponsoring levert maximaal rendement als het aansluit bij uw bedrijfsidentiteit en onderdeel is van een doordachte communicatie en marketingstrategie.

Sponsoring ondersteunt de positionering van uw bedrijf en draagt bij tot naamsbekendheid. Ook kan sponsoring uw bedrijfsimago een positieve impuls geven. Steeds meer bedrijven kiezen voor sponsoring omdat het een effectief en sympathiek communicatie instrument is. Sponsoring richt zich veelal op evenementen en objecten in de sfeer van vrijetijdsbesteding. Dat verhoogt de ontvankelijkheid voor communicatie. Sponsoring biedt tevens een uitstekende basis voor effectieve relatiemarketing. Maar ook bij de ondersteuning van intern gerichte communicatie speelt sponsoring een rol van betekenis.

Communicatiedoelen kennen een kwantitatief en kwalitatief aspect. Sponsoring draagt bij aan de realisatie daarvan. Via sponsoring verkrijgt u speciale rechten. De toepassing van sponsoring in combinatie met andere instrumenten is bepalend voor het communicatie en associatie effect. Het stellen van normen, het meten en bijsturen is een vanzelfsprekende bedrijfsactiviteit, ook als onderdeel van communicatieprocessen.

Waar nodig is sprake van samenwerking met specialisten op aan sponsoring verwante disciplines, bijvoorbeeld juristen en fiscalisten.

U kunt mij volgen via:

www.steunjeclub.nl steunjeclub.blogspot
steunjeclub.wordpress

 

Contact
Geert Jan Bittink
Looiersplantsoen 6
7478 AR Diepenheim 06 2219 6414
info@bittink.nl